JUDr. Ivana Tothová

JUDr. Ivana Tothová

Brigádnická 2123/32
370 06 České Budějovice 5

Informace o kanceláři JUDr. Ivana Tothová

Poskytování advokátních služeb v oblasti insolvenčního práva.

(Insolvenční právo: Dne 1. ledna 2008 nabyl účinnosti zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) a nahradil tak dosavadní zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání. Od 1. ledna 2008 se tedy na nově zahájená řízení o úpadku bude aplikovat insolvenční zákon, avšak pro úpadková řízení zahájená před tímto datem platí nadále zákon o konkursu a vyrovnání.

Cílem insolvenčního zákona je zejména:

Zajištění větší transparentnost a předvídatelnost úpadkového řízení

Posílení postavení věřitelů

Motivace dlužníka ke snaze řešit svůj úpadek včas

Možnost sanace dlužníka tam, kde je to vhodné

Celkové zrychlení a zefektivnění úpadkového řízení)

Fotografie a videa

S kým můžete přijít do kontaktu?

JUDr. Ivana Tothová

Cena za služby JUDr. Ivana Tothová

Dle ceníku.

Kde nás najdete?

Zobrazit